VýSTAVY

GAUTE CENTRUM, BRNO (BřEZEN 2006)

V průběhu měsíců března a dubna je možné shlédnout některé z mých obrazů v pasáži Gaute Centra a restauraci INSIDE na Lidické ulici 26 v Brně.

16. března 2006 večer se můžeme setkat tamtéž u příležitosti setkání B.I.G. (Business International Group).