VýSTAVY

BöSENDORFER PRO REDUTU - ZVUK, KTERý POHLADí (12. 5. 2006)

Byla jsem požádána brněnským Rotary Clubem, zda bych nepodpořila tuto dobročinnou akci. Věnovala jsem do aukce svůj obraz Ptáci. Bylo pro mne velkým překvapením, jaký boj se o toto milé dilko strhl, a že nakonec právě toto bylo vydraženo (z celkového počtu 34 dražených předmětů) za absolutně nejvyšší částku večera. Jsem upřímně šťastná, že jsem malým dílem přispěla k obohacení kulturního života ve městě kde žiji.
Nikol

Bösendorfer pro Redutu – zvuk, který pohladí

Tak jako divadelní sál Reduty v Brně patří k nejstarším divadlům Evropy, tak i vídeňská klavírní manufaktura Bösendorfer patří dnes k jedné z nejstarších ve světě. Více než 175 let dovedností a zkušeností manufaktury přispělo k vytvoření nových standardů ve výrobě klavírů. Jen málokterým dílnám se podařilo postavit dokonalý instrument, který by tak významně ovlivnil dějiny hudby.

Od 1. října 2005 stojí takový hudební nástroj v historických prostorách Mozartova slavnostního sálu divadla Reduta. Spojení firmy Bösendorfer a Reduty symbolizuje úzké duchovní spojení mezi dvěma sousedícími městy – mezi Brnem a Vídní, které koncertní vystoupení jedenáctiletého Wolfganga Amadea Mozarta v Redutě v roce 1767 tak symbolicky zahájilo.

Příští rok uplyne 250 let od narození tohoto hudebního génia a i Reduta, díky koncertnímu křídlu firmy Bösendorfer, rozšíří paletu hudebních produkcí ve statutárním městě Brně. Toto koncertní křídlo není ještě zcela uhrazeno, a proto jsme velmi vděční za iniciativu společenské organizace ROTARY, která svým benefičním koncertem a aukcí uměleckých děl přispěje na uhrazení tohoto klavíru. Budeme zavázáni i všem dalším, kteří budou mít pochopení pro snahu Národního divadla v Brně realizovat hudební díla v co nejperfektnější podobě, k níž nám zvuk tohoto jedinečného instrumentu pomůže.

Aukce uměleckých děl

Dne 12. května se v divadle Reduta od 19 hodin uskuteční aukce uměleckých děl a archivních vín spojená s hudebním programem. Pořadatelem tohoto, jistě příjemného večera, je realitní společnost Gaute ve spolupráci s Rotary clubem Brno City.
Výtěžek aukce bude věnován jako příspěvek na koncertní klavír Bösendorfer, který od začátku října 2005 patří Redutě.
V rámci aukce bude zájemcům k vydražení nabídnuto čtyřicet až padesát předmětů, a to jednak uměleckých děl – obrazy, umělecké fotografie apod. věnovaných samotnými výtvarníky, sběrateli či mecenáši, dále archivní vína a také předměty, které vyrobily handicapované děti z Denního stacionáře v Třebíči a z Výtvarné dílny Dětské fakultní nemocnice v Brně.
Večer doprovodí sólistka Janáčkovy opery NDB Jana Štefáčková a klavíristka JO Jitka Zejdová s árií Cherubína z Figarovy svatby Wolfganga Amadea Mozarta a s árií Sexty z Tita téhož autora. Dále večer zazní Balada ze Sonáty pro housle a klavír Leoše Janáčka, kterou přednesou houslista Karel Mitáš a klavíristka Dagmar Briškárová také z JO NDB.
Benefiční večer 12.5. bude volně přístupný pro všechny milovníky umění výtvarného i hudebního. Jim také bude urřený souborný katalog všech nabízených aukčních předmìtù. Celý výtěžek z této aukce, náklady jsou od všech podílníků kryté, pak organizátoři věnují na klavír Bösendorfer.
Věříme, že tento večer je prologem k dalším akcím věnovaným postiženým dětem. Například ve druhé polovině roku se v Redutě uskuteční koncert pro handicapované zdarma. Pro aktuální informace nazapomeňte sledovat naši internetovou prezentaci www.aukce-charita.cz.

Bösendorfer